About us

Komplexním řešením střech se zabýváme již od roku 2001, kdy jsme realizaci střech prováděli jen v malém počtu osob a s omezeným vybavením. Se získáváním nových investorů, dodavatelů a kvalitních pracovníků se firma rozrostla. Proto jsme v roce 2009 založili společnost Izol – roof, s. r. o. 

Naše práce se opírá o dlouhodobé zkušenosti a s rostoucí poptávkou po kvalitní práci se stále snažíme zdokonalovat a rozšiřovat své zkušenosti v oblasti nových i tradičních technologií ve stavebnictví. Našim cílem je získávat i nadále dobré jméno u našich zákazníků. Spojení dodávek kvalitních výrobků a služeb spolu s přijatelnou cenou je naším hlavním obchodním záměrem. Naše společnost hospodaří s vlastním kapitálem a je pojištěna vůči případným rizikům vyplývajícím z provozní činnosti společnosti. Naši zaměstnanci jsou periodicky školeni v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, ochrany zdraví při práci a v souladu s platnými předpisy je prováděno přezkoušení u odborných profesí. Záměrem vedení společnosti je udržet tendenci zvyšování kvality produkce společnosti a její flexibilitu, moderní vedení a konkurenceschopnosti na trhu.